Dobrodošli | Azzurro eShop

Opšti uslovi poslovanja

Važeći zakoni

Opšti uslovi poslovanja kompanije Grad Trading d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU, Zakononom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, Zakon o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Zakonom o elektronskim komunikacijama, preporukama privredne komore i međunarodnim kodeksima za e-poslovanje.

S internet stranicom www.azzurro-e-shop.com upravlja kompanija Grad Trading d.o.o., Miloša Crnjanskog 39, 78400 Gradiška, porezni broj JIB: 4044524220005, koja je ponudnik usluga e-poslovanja.

Opšti uslovi poslovanja određuju način poslovanja među kompanije i kupaca (kupci - fizička i pravna lica) kao i prava i obaveze korisnika web stranice www.azzurro-e-shop.com. Kupac je dužan da dostavi/unese samo tačne i istinite podatke, informacije, materijale itd. Podaci za koje se utvrdi da su netačni ili neistiniti tretiraju se kao zloupotreba i kompanija će ih proslijediti u dalji postupak nadležnim organima.

Kupci su vezani opštim uslovima koji su važili u trenutku kupovine.

Opšti uslovi su dostupni elektronski (na www.azzurro-e-shop.com) i u fizičkom obliku (u sjedištu kompanije).

Ovom veb stranicom se upravlja i uređuje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Uslovi internet trgovine www.azzurro-e-shop.com koju predstavlja Grad Trading d.o.o. pripremljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a zasnovani su na preporukama Privredne komore i međunarodnim kodeksima za e-trgovinu.

Opšte odredbe

Uslovi korišćenja propisuju uslove i odredbe za krajnje korisnike i odnose se na upotrebu veb lokacije i definišu poslovni odnos između prodavca i kupca. Molimo vas da pažljivo pročitate ove opšte uslove i odredbe prije korišćenja stranice. Korišćenjem ove veb stranice potvrđujete da ste upoznati sa uslovima i odredbama zaštite ličnih podataka i da se slažete sa svim navedenim uslovima. U slučaju da se ne slažete sa uslovima, nemojte koristiti ovu veb stranicu. Stranice sadrže i veze do drugih veb lokacija koje nisu pod kontrolom prodavca, za šta je odgovoran samo njihov autor, a ne prodavac. Prodavac i svi autori internet sadržaja koji učestvuju u njihovom stvaranju, nisu odgovorni za štetu koja može nastati usled otkrivanja sadržaja ili njihove tačnosti ili nemogućnosti da koriste informacije i bilo koje druge greške ili propuste u njihovom sadržaju. Prodavac zadržava pravo promene uslova poslovanja ažuriranjem ove najave. Sve naredne promene su za vas obavezujuće.

Registracija korisnika

Za naručivanje nije potrebna registracija. Samo popunite polja sa ličnim podacima u kontaktnoj formi.

Obaveze kupaca

Klikom na „Potvrdi kupovinu“ kupac izjavljuje:
- je u skladu sa zakonom stariji od 18 godina
- da nije lišen poslovne sposobnosti.

Proces naručivanja

Prvo odaberite proizvod i(li) varijaciju proizvoda (boja, veličina, model i slično) koji želite da kupite, a zatim pritisnite dugme „Kupi odmah“. Zatim odaberite količinu proizvoda. Posljednji korak je proces zaključivanja same kupovine. Ovaj proces obuhvata sljedeće korake:

Korak #1 - Informacije o kupcu. Unesite svoje podatke o isporuci (ime, prezime, broj telefona).

Korak #2 - Dostava. Unesite adresu za isporuku (Ulica i kućni broj, grad ili mjesto, poštanski broj)

Korak #3 - Izaberite količinu koju želite, te pogledajte ukupnu cijenu i napomenu o tome da li je poštarina besplatna ili se naplaćuje.

Korak #4 - Klikom na dugme „Potvrdi kupovinu“ završite kupovinu.

Klikom na „Potvrdi kupovinu“ prihvatate uslove i odredbe objavljene na veb lokaciji prodavca. Kupovina je kupcu dostupna u bilo kom trenutku.

Ako ste pogrešno unijeli svoje podatke u formu za naručivanje ili želite otkazati vašu narudžbu, jednostavno nam na e-mail adresu info@azzurro-e-shop.com navedite tačne informacije o narudžbi ili o eventualnom otkazivanju. Ako je neki od podataka pogrešno unešen i želite da ga ispravimo ili želite otkazati narudžbu, to možemo učiniti u roku od 8 sati od trenutka primanja narudžbe.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice, fontovi i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio i video zapisi su vlasništvo Azzurro eShop ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti Azzurro eShop. Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na Azzurro eShop smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Komentari korisnika

Posjetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na azzurro-e-shop.com. Takođe Azzurro eShop ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih korisnika interneta. Takvi komentari će biti uklonjeni bez prethodnog obavještenja. Protiv takvih aktivnosti može biti pokrenut i odgovarajući zakonski postupak.

Obavještenja

Maloletnicima mlađim od 18 godina zabranjena je prodaja alkoholnih pića i duvanskih proizvoda. Kupac mora biti punoljetan u vreme potvrde narudžbine. U suprotnom, prodavac može odmah odustati od ugovora. Istinitost navedenih podataka prodavac može proveriti pozivom kupca na njegov telefonski broj ili sms porukom.

Otkazivanje narudžbe

Narudžbu možete otkazati dok se roba ne otpremi iz skladišta. Možete nam poslati e-mail info@azzurro-e-shop.com obavijest o otkazivanju s vašim podacima i nazivom proizvoda. Nakon uspešnog otkazivanja, dobićete obaveštenje putem telefona ili e-mail adrese.

Pravo otkazivanja kupovine

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da zahteva povraćaj novca u roku od 14 dana bez navođenja razloga za svoju odluku. Rok počinje teći od dana prijema pošiljke ako je isporučena na vreme. Kupac mora pismeno obavestiti prodavca o nameri da se vrati, u roku od 14 dana od prijema robe putem obrasca za reklamaciju, a zatim robu vratiti u roku od 30 dana od dana kada je prodavac primio obaveštenje o povratku.

Povrat novca biće izvršen što je pre moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za žalbu. Prodavac vraća uplatu na transakcioni račun kupca, osim ako kupac nije izričito zahtevao drugačije i ako prodavac ne snosi druge troškove.

Kupac mora vratiti proizvod neoštećen i u istom stanju u kojem sam ga primio, osim ako nije uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila ne krivnjom kupca.

Kupac može pregledati i testirati predmet u mjeri u kojoj je neophodno da bi se neophodno utvrdilo funkcionisanje proizvoda. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je smanjenje rezultat radnje koja nije neophodna za utvrđivanje karakteristika i funkcionisanja proizvoda.

Jedini trošak koji snosi kupac u vezi sa raskidom ugovora je trošak vraćanja proizvoda (koji se utvrđuje prema važećem cjenovniku pošte ili kurirske službe). Proizvod se mora vratiti u roku od 30 dana od obaveštenja o raskidu ugovora (kupovine).

Kupac nema pravo da otkaže ugovor koji je predmet proizvoda koji se proizvodi po preciznim uputstvima kupca i koji je prilagođen njegovim ličnim potrebama.

U izuzetnim slučajevima kada se predmeti ne vraćaju u skladu sa gore navedenim uslovima, kupcu možemo ponuditi kupovinu predmeta uz odgovarajuću nadoknadu koja se utvrđuje zapisnikom po vraćanju. Otkup u smanjenoj vrijednosti uzima se u obzir prilikom obaveštavanja kupca putem telefona ili sms poruke. Kupac koristi pomenutu otkupninu samo kada naručuje drugu stvar jednake ili veće vrednosti.

Pravo na povraćaj kupovine u slučaju korišćenja garancije i stvarne štete utvrđeno je Zakonom o zaštiti potrošača. Preporučujemo da robu pravilno pripremite za transport/povratak - možete da koristite originalnu ili drugu odgovarajuću ambalažu. Povrat pošiljke sa otkupninom neće biti prihvaćen.

Garancija

Proizvodi imaju garanciju ako su naznačeni na garantnom listu ili na računu. Garancija važi ako se poštuju uputstva na garantnom listu i uz predočenje računa. Garantni rokovi navedeni su na garanciji ili na računu. Informacije o garanciji su takođe navedene na stranici prezentacije proizvoda. Ako nema informacija o garanciji, proizvod nema garanciju ili u tom trenutku nisu poznati. U tom slučaju kupac može kontaktirati prodavca koji će osigurati ažurnost podataka. U skladu sa zakonom, proizvođač je dužan da kupcu da garanciju za ispravan rad kupljenog proizvoda. Kupac može zatražiti garanciju direktno od proizvođača ili njegovog ovlašćenog servisnog centra. Proizvođač je dužan da uslugu izvrši u garantnom roku u roku od 45 dana od dana prijema robe ili da zameni proizvod drugim ekvivalentnim i ispravnim proizvodom. Vraćanje proizvoda u filijali vrši se u skladu sa uslovima koje je proizvođač naveo na garantnom listu.

Produžena garancija
Tehnički proizvodi: dve godine umesto jedne godine, jedna godina za ostale proizvode.
Proširena garancija se ne odnosi na:
- normalno trošenje proizvoda
- šteta nastala nepravilnom upotrebom nije pokrivena garancijom
Produžena garancija: Važi dan nakon isteka standardnog garantnog perioda.

Izjava o odricanju odgovornosti

Prodavac ulaže sve napore kako bi osigurao ažurnost i tačnost informacija objavljenih na njegovom veb mestu. Međutim, karakteristike proizvoda, rokovi isporuke ili promene cijena mogu biti tako brzi da prodavac ne uspije da ispravi informacije na svojoj veb lokaciji. U tom slučaju, kupac će biti obaviješten o promjenama i biće mu dozvoljeno da otkaže porudžbinu ili zameni proizvod. Iako se nastoje objaviti tačne i realne fotografije proizvoda, određene fotografije predstavljaju simboličan prikaz. Fotografije ne garantuju svojstva proizvoda.

Žalbe i sporovi

Prodavac se pridržava postojećih zakona o zaštiti potrošača. Prodavac će nastojati da ispuni svoju dužnost i uspostavi efikasan sistem za rešavanje reklamacija. Žalbe se mogu podnijeti e-poštom na info@azzurro-e-shop.com. Prodavac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je primio reklamaciju, obavijestiti kupca koliko vremena će biti potrebno da se reši i obavestiti ga o postupku. Prodavac je svestan nesrazmere između ekonomske vrijednosti zahteva za proizvod i troškova nastalih u rješavanju spora. To je takođe jedan od glavnih razloga zbog kojih nema potrebe da se potrošač odluči za izlazak na sud. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći da postupak riješi na miran način i na obostrano zadovoljstvo.

Mogućnost vansudskog rešavanja sporova

Prodavac će dati prednost vansudskom rešavanju sporova kad god je to moguće.

Pružalac omogućava vansudsko rešavanje sporova, na način predviđen ZAKONOM O VANSUDSKOM REŠAVANJU SPOROVA.